IK Kompas

Počet dokumentov VoD: 10

02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 01:09:07     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Ing. Ján Hlubík, PhD., doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.     Dĺžka: 01:02:35     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     

Popis dokumentu:

TÉMA: Fotopolyméry – materiál na zaznamenávanie hologramov

TERMÍN: 28.4.2009, 09:30HOD.

MIESTO KONANIA: Katedra fyziky EF ŽU, EVO miestnosť (NB 425)

ORGANIZÁTOR: Jednota slovenských matematikov a fyzikov pob. Žilina
v spolupráci s Katedrou fyziky EF ŽU

PREDNÁŠAJÚCI: Ing. Dušan Sabol | výskumný pracovník University College Dublin.

Prednáška pojedná o modelovaní tvorby fázovej difrakčnej mriežky vo fotopolyméri, extrakcii fyzikálnych parametrov fotopolymérov
a taktiež aj o využití fotopolymérov v holografických pamäťových médiách (HVD), pre tvorbu vlnovodov pre hybridné fotonické obvody
ako aj nelineárnych optických elementov pre potreby integrovanej optiky.

02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 01:59:30     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 02:04:11     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 01:40:27     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 03:20:00     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 00:44:55     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 02:01:35     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 01:36:19     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
02.09
2009
Autor: Martin Vaculík     Dĺžka: 00:58:39     Zdroj: KTaM     Počet zobrazení: x     
online TV OZNAMY: