Univerzitné športové dni 2009

Počet dokumentov VoD: 15

30.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:02:47     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
30.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:04:27     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
27.11
2009
Autor: Róbert Ďurec, Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:06:57     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
27.11
2009
Autor: Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:04:05     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
27.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:03:50     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
27.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:05:29     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
26.11
2009
Autor: Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:03:58     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
26.11
2009
Autor: Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:04:08     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
26.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:03:57     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
26.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:02:14     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
26.11
2009
Autor: Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:04:34     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     

Popis dokumentu:

Výsledková listina

Muži – ľah:
1. miesto    Lukáš Homola , FŠI ŽU, 94 b.
2. miesto    Marek Homola, FRI ŽU, 91
3. miesto    Marián Frnka, FRI ŽU, 90

Ženy – ľah:
1. miesto    Paulína Némethová, FŠI ŽU, 89 b.
2. miesto    Martina Miklovičová, PEDaS ŽU, 88
3. miesto    Zuzana Bombjaková , PEDaS ŽU, 78

Muži – stojka:
1. miesto    Ján Ferleťák    , FRI ŽU, 79 b.
2. miesto    Miroslav Jakab, EF ŽU, 78
3. miesto    Marián Frnka, FRI ŽU, 77

Ženy – stojka:
1. miesto    Zuzana Bombjaková, PEDaS ŽU, 71 b.
2. miesto    Paulína Némethová, FŠI ŽU, 70
3. miesto    Martina Miklovičová, PEDaS ŽU, 60

Muži – pištoľ:
1. miesto    Martin Bednár, FRI ŽU, 85 b.
2. miesto    Marek Homola, FRI ŽU, 80
3. miesto    Lukáš Homola, FŠI ŽU, 79

Ženy – pištoľ:
1. miesto    Martina Miklovičová, PEDaS ŽU, 59 b.
2. miesto    Zuzana Bombjaková, PEDaS ŽU, 38
3. miesto    Paulína Némethová, FŠI ŽU, 30

25.11
2009
Autor: Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:06:39     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
25.11
2009
Autor: Branislav Krnáč     Dĺžka: 00:05:17     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
25.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:03:34     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
25.11
2009
Autor: Róbert Ďurec     Dĺžka: 00:05:46     Zdroj: ÚIaKT     Počet zobrazení: x     
online TV OZNAMY: