Centrum IKT Žilinskej univerzity v Žiline

Živý prenos hlavnej konferencie Extrapolácie 2018

alebo použite link na

 

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. 

Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stala Žilina.

Hlavná konferencia

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Aula 3 - AF1A3

Termín konania: 24. 9. 2018, od 10:30 hod.

Priamy prenos: www.unitv.sk/nazivo/

 

 

ext