Pre správne zobrazenie tejto stránky potrebujete mať nainštalovaný Flash Player a aktivovaný javascript!

Inštalovať Flash Player

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Crises situations solution in specific environment 

27-05-2009 | 09:00     Autor: Branislav Krnáč, Barbara Surmová

Rok výroby: 2009     Dĺžka: 00:01:22     Formát: 16:9     Zdroj: ÚIaKT     Audio: 2.0 slovensky          Facebook

Popis: V dňoch 27. a 28. mája 2009 zorganizovala fakulta špeciálneho inžinierstva 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Cieľom konferencie bola výmena teoretických poznatkov získaných z výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

Description: On the 27th and 28th of May Faculty of special engineering organised 14th international scientific conference: Crises situations solution in specific environment. The goal of the conference is to exchange the latest findings and practical experience of crisis management, persons and property protection and the tasks of human factors in crises situations.

Link pre zdielanie videa:

Video technology by MONOGRAM Multimedia
online TV OZNAMY: