Pre správne zobrazenie tejto stránky potrebujete mať nainštalovaný Flash Player a aktivovaný javascript!

Inštalovať Flash Player

Fotopolyméry, materiál na zaznamenávanie hologramov

28-04-2009 | 02:00     Autor: Ing. Ján Hlubík, PhD., doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.

Rok výroby: 2009     Dĺžka: 01:02:35     Formát: 16:9     Zdroj: KTaM     Audio: 2.0, slovensky          Facebook

Popis:

TÉMA: Fotopolyméry – materiál na zaznamenávanie hologramov

TERMÍN: 28.4.2009, 09:30HOD.

MIESTO KONANIA: Katedra fyziky EF ŽU, EVO miestnosť (NB 425)

ORGANIZÁTOR: Jednota slovenských matematikov a fyzikov pob. Žilina
v spolupráci s Katedrou fyziky EF ŽU

PREDNÁŠAJÚCI: Ing. Dušan Sabol | výskumný pracovník University College Dublin.

Prednáška pojedná o modelovaní tvorby fázovej difrakčnej mriežky vo fotopolyméri, extrakcii fyzikálnych parametrov fotopolymérov
a taktiež aj o využití fotopolymérov v holografických pamäťových médiách (HVD), pre tvorbu vlnovodov pre hybridné fotonické obvody
ako aj nelineárnych optických elementov pre potreby integrovanej optiky.

Link pre zdielanie videa:

Video technology by MONOGRAM Multimedia
online TV OZNAMY: